MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Sau­dia­ra­bi­en har un­der årens lopp kva­lat in till fy­ra Vm-slut­spel och nåd­de sin störs­ta fram­gång i USA 1994, då man tog sig till åt­ton­dels­fi­nal (där det blev för­lust mot Sverige). De två se­nas­te VMtur­ne­ring­ar­na, i Syd­af­ri­ka och Bra­si­li­en, mis­sa­des dock, vil­ket in­ne­bär att spe­lar­na i trup­pen som re­ser till Ryss­land är re­nons på slut­spel­ser­fa­ren­het. 2015 gick man dock till slut­spel i asi­a­tis­ka mäs­ter­ska­pen.

För­lust mot Sverige 1994.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.