FÖR­BUNDS­KAP­TEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

FERNANDO SAN­TOS, 63 Me­ri­ter: Eu­ro­pa­mäs­ta­re med Por­tu­gal 2016. Por­tu­gi­sisk mäs­ta­re med Por­to 1999. Gre­kisk cup­mäs­ta­re med AEK Aten 2002. n En yt­terst er­fa­ren her­re som in­led­de tränar­kar­riä­ren i Esto­ril 1987 och som un­der 2000-ta­let al­ter­ne­rat mel­lan att trä­na topp­klub­bar i hem­lan­det och Gre­kland. Var för­bunds­kap­ten för Gre­kland 2010-14. Tog över som por­tu­gi­sisk för­bunds­kap­ten ef­ter Pau­lo Ben­to 23 sep­tem­ber 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.