VM-CHANS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Att få lyf­ta Em-buck­lan för­ra som­ma­ren gav na­tur­ligt­vis en re­jäl boost, och Por­tu­gal har fort­satt på den in­slag­na vägen och gjort ett myc­ket starkt kval. La­get vann nio av tio mat­cher i sin grupp och vi­sa­de klass ge­nom att be­seg­ra Schweiz med 2–0 i den di­rekt av­gö­ran­de mat­chen om grupp­se­gern. Myc­ket häng­er såklart på Ro­nal­do, men käns­lan är att Por­tu­gal in­te har bli­vit säm­re sen EM. Sna­ra­re tvärtom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.