KAN BLI HI­STO­RISK

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Cristi­a­no Ro­nal­do har många re­kord. I som­ma­rens Vm-slut­spel kan han för­bätt­ra ett av dem.

Gör ”CR7” mål i Ryss­land in­ne­bär det att han har nä­tat i de åt­ta se­nas­te glo­ba­la mäs­ter­ska­pen, vil­ket ing­en an­nan spe­la­re har gjort. Su­per­stjär­nans fa­cit ser ut som föl­jer: Vik­ti­gas­te full­träf­fen? Ro­nal­do har själv in­te be­sva­rat frå­gan, in­te vad vi vet i al­la fall, men en giss­ning är att han skul­le sva­ra den han snick­ra­de till i Em-se­mi­fi­na­len mot Wa­les för­ra som­ma­ren. Må­let bi­drog till att det blev fi­nal mot Frank­ri­ke – en fi­nal som Por­tu­gal vann.

EM 2004:....................... 2 mål

VM 2006:....................... 1 mål

EM 2008:....................... 1 mål

VM 2010:....................... 1 mål

EM 2012:....................... 3 mål

VM 2014:....................... 1 mål

EM 2016:....................... 3 mål

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.