14 SEK FRÅN PRE­MI­ER LE­A­GUE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n 14 se­kun­der.

Det var vad som skilj­de Adri­en Sil­va från en över­gång från Spor­ting CP till Lei­ces­ter i som­ras.

– Lei­ces­ter skul­le un­der de­ad­li­ne day säl­ja en spe­la­re (Dan­ny Drink­wa­ter) till Chel­sea, men den över­gång­en drog ut på ti­den, så där­för mis­sa­des min över­gång med mins­ta möj­li­ga mar­gi­nal, sä­ger Adri­en Sil­va i en in­ter­vju. Sil­va har in­te spe­lat alls un­der hös­ten och i in­ter­vjun sä­ger han att han är rädd för att bris­ten på spel­tid kan kos­ta ho­nom en plats i Por­tu­gals Vm-trupp. – Jag tän­ker på det där he­la ti­den, men för­sö­ker att hål­la hu­mö­ret up­pe och trä­na så gott det går. Fernando San­tos (Por­tu­gals för­bunds­kap­ten) har sagt till mig att jag ska hål­la mig lugn och kom­ma väl för­be­redd när jag får bör­ja spe­la igen i ja­nu­a­ri. Adri­en Sil­va ingick i Por­tu­gals trupp som tog Em-guld i Frank­ri­ke 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.