FÖRBUNDSK APTEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

JU­LEN LO­PETE­GUI, 51

Me­ri­ter: Vann U19-EM 2012 och U21-EM 2013. n Gjor­de en A-lands­kamp som spe­la­re (mål­vakt) och re­pre­sen­te­ra­de bå­de Bar­ce­lo­na och Re­al Madrid. Född i Baski­en och fot­bolls­ut­bil­dad i Re­al So­ci­e­dad. Va­rit för­bunds­kap­ten för så­väl U19U20- som U21-lands­la­get. Fick spar­ken i Por­to 2016. Tog över som för­bunds­kap­ten 21 ju­li sam­ma år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.