FÖRBUNDSK APTEN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

HER­VÉ RE­NARD, 49 ÅR Me­ri­ter: Af­ri­kansk mäs­ta­re 2012 (Zam­bia). Af­ri­kansk mäs­ta­re 2015 (El­fen­bens­kus­ten). n En yt­terst ka­ris­ma­tisk her­re som un­der sin spe­lar­kar­riär, 1983–98, re­pre­sen­te­ra­de tre frans­ka klub­bar, bland an­nat AS Can­nes. Star­ta­de tränar­kar­riä­ren i SC Dra­guig­nan 1999 och har va­rit verk­sam i Cam­bridge Uni­ted och vi­et­na­me­sis­ka Song Da Nam Dinh. An­ses va­ra en de­fen­siv trä­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.