DISSADE BLÅ­GULT: ’KAN IN­TE BRY MIG’

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Han fick två chan­ser att väl­ja Sverige, men va­let föll på Iran bå­da gång­er­na. Nu ska Ös­tersunds suc­cé­spe­la­re Sa­man Ghoddos spe­la VM för ”Team Mel­li”.

– Det är sä­kert många i Sverige som är be­svik­na, men jag kan in­te bry mig om vad de tyc­ker och tän­ker. Jag har ba­ra blan­dat in nä­ra och kä­ra och de­ras åsikt är det en­da som be­ty­der nå­got. Jag val­de Iran först och jag lo­va­de att jag skul­le spe­la med dem och jag vill gär­na stå för det jag lo­var. Jag mås­te va­ra en man och kun­na hål­la vad jag lo­var, sä­ger an­fal­la­ren.

Ghoddos gjor­de mål för Sverige un­der årets ja­nu­a­ri­tur­né, men ef­tersom de in­te räk­nas som of­fi­ci­el­la Fi­fa­mat­cher kun­de han än­då väl­ja Iran när han fick chan­sen. Re­dan i fjol gjor­de han tio mål i all­svens­kan, men har i år dess­utom gjort mål fem mål i Eu­ro­pa Le­a­gue, och bli­vit målskytt för bå­de det svens­ka och irans­ka lands­la­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.