HAT­T­RICK=HÖGVILT

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Ef­ter sitt hat­t­rick i and­ra play off-mö­tet med Ir­land är Christi­an Erik­sen stek­het på mark­na­den.

Sålun­da ryk­tas det om att Tot­ten­ham-stjär­nan är på Bar­ce­lo­nas ra­dar.

För­bunds­kap­ten Åge Ha­rei­de hop­pas dock att Erik­sen drö­jer med ett even­tu­ellt klub­byte.

– Det kan ta tid att ac­kli­ma­ti­se­ra sig i en ny klubb. För oss är det själv­fal­let bäst om Christi­an stan­nar i Spurs, sä­ger Ha­rei­de till po­li­ti­ken.dk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.