#10 LÄNG­TAR TILL­BA­KA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n ”JAG VILL TILL­BA­KA”.

Det skrek Ma­ra­do­na ut på Instagram se­dan det stod klart att Ar­gen­ti­na kva­li­fi­ce­rat sig för VM. 57-åring­en har ald­rig va­rit känd för blyg­sel, in­te hel­ler den här gång­en. Ma­ra­do­na bi­fo­ga­de näm­li­gen sta­tistik i sitt in­lägg som vi­sa­de på att han – och ing­en an­nan – är den för­bunds­kap­ten i Ar­gen­ti­nas mo­der­na histo­ria som har ab­so­lut bäst sta­tistik. Un­der Ma­ra­do­na (2008-10) spe­la­de lan­det 24 mat­cher – vann 18, krys­sa­de 0 och för­lo­ra­de 6 – vil­ket gav ho­nom en vinst­pro­cent på 75.

– Vem vin­ner mest? Låt oss dra vå­ra slut­sat­ser (ut­i­från sta­tisti­ken). Jag är van­sin­nig för att de slänger bort vår he­der, men det är in­te spe­lar­nas fel, sä­ger Ma­ra­do­na och syf­tar up­pen­bar­li­gen på nu­va­ran­de, och hårt kri­ti­se­ra­de, för­bunds­kap­te­nen Jor­ge Sam­pa­o­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.