MÄSTERSKAPSRUTIN

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Ing­et an­nat lands­lag för­fo­gar över så många världs­klas­san­fal­la­re som Ar­gen­ti­na. Än­då har lands­la­get ald­rig va­rit så be­ro­en­de av Lio­nel Mes­si som nu. Ar­gen­ti­na var di­rekt sva­ga un­der kva­let och räd­da­des helt och fullt av ”La Pul­ga”. La­get fun­ge­rar he­la en­kelt in­te som en hel­het just nu och ar­gen­ti­nar­na är knap­past över­ty­ga­de om för­bunds­kap­ten Jor­ge Sam­pa­o­lis stor­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.