SUGEN ATT SE VM PÅ PLATS? DET KAN FORT­FA­RAN­DE GÅ

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - Lugn, Emil, det kan fin­nas bil­jet­ter kvar!

n nskul­le Skul­le du gär­na vil­ja upp upp­le­va ett VM, men sak­nar bil­jet­ter? Det kan fak­tiskt fort­fa­ran­de fin­nas hopp. P På Fi­fas bil­jettsi­da har det un­der se­nas­te vec­kor­na fram till VM fun­nits kvar en hel de del bil­jet­ter till för­sälj­ning. När bil­jett­för­sälj­ning­en öpp­na­de igen i bör­jan av maj fö för­svann snabbt de sista till­gäng­li­ga bil­jet­ter­na, men se­dan dess har bå­de spon­so­rer och van­li­ga åskå­da­re läm­nat till­ba­ka el­ler sålt till­ba till­ba­ka si­na bil­jet­ter och Fi­fa för­sö­ker nu säl­ja dem igen. Bil­jet­ter­na säljs on­lin on­li­ne (tic­kets.fi­fa.com) el­ler på plats i bil­jett­kon­to­ren ut­an­för VMa­re­nor­na. Pri­set? 105– 105–210 dol­lar be­ro­en­de på sek­tion för en match i grupp­spe­let. Flyg och ho­tell kan m möj­li­gen bli vär­re att hit­ta, men fram­för allt på ho­tell­si­dan har pri­ser­na bör­jat gå ner u un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.