OF­FEN­SIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

SPELUPPBYGGNAD

n A: Ki Sung-yeung är re­gis­sö­ren som styr allt. Han fal­ler of­ta ned djupt i en quar­ter­back-po­si­tion där han sät­ter to­nen med den förs­ta pass­ning­en. An­nars po­si­tio­ne­rar han sig i spely­ta 1 för att do­mi­ne­ra där­i­från. Han har för­må­gan att hit­ta in med ho­tan­de pass­ning­ar mel­lan mot­stån­dar­nas lag­de­lar. Tack va­re sin ex­cel­len­ta vänd­nings­fot kan han även ser­va kan­ter­na och hit­ta Son ( 1) i djupled.

ÖVERBELASTNING CENTRALT

n B: Son Heung-min ( 1) har en fri roll i Syd­ko­re­as lands­lag. På lagupp­ställ­ning­en står han upp­satt som väns­te­ryt­ter, men han är säl­lan på väns­ter­kan­ten. I stäl­let kli­ver han in centralt som en ex­tra tia ba­kom for­war­den Kim Shin-wook ( 2) el­ler Hwang Hee-chan. Det gör att Syd­ko­rea över­be­las­tar centralt och lå­ter väns­ter­bac­ken Kim Jin-su skö­ta he­la väns­ter­kan­ten. Se­dan lå­ter man cen­ter­tan­ken Kim Shin-wook (199 cen­ti­me­ter lång!) oc­ku­pe­ra mitt­bac­kar­na me­dan Son, Lee Jae-sung och la­gets hö­ge­ryt­ter tu­ras om med att ho­ta i djupled.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.