SVAG­HET ATT UT­NYTT­JA

OF­FEN­SIV A

Fotbolls VM - - Ryss­lands­gui­de -

SPELUPP­BYGG­NAD

n A: Tyskland har stor va­ri­a­tion i sitt spel. Of­ta fal­ler mitt­fäl­ta­ren To­ni Kroos ( 1) ned som väns­ter­back, sam­ti­digt som yt­ter­bac­kar­na skju­ter upp högt. Det in­ne­bär att Tyskland byg­ger upp med tre spe­la­re i back­lin­jen sam­ti­digt som he­la of­fen­si­va mitt­fälts­lin­jen samt an­fal­la­ren pla­ce­rar sig i spely­ta 2 ( 2). Då blir Tyskland i prak­ti­ken ett 3-1-2-4 i upp­spels­fa­sen.

GE­GEN­PRES­SING

n B: Jür­gen Klopp ska­pa­de Ge­gen­pres­sing un­der sin tid i Dort­mund och fle­ra av spe­lar­na som Il­kay Gün­do­gan och Mats Hum­mels var med un­der den eran. Tyskland an­vän­der ock­så di­rekt åter­er­öv­ring där man snabbt och ef­fek­tivt lå­ser in mot­stån­dar­na di­rekt ef­ter boll­tapp på of­fen­siv plan­hal­va. Det gör att Tyskland of­ta tröt­tar ut si­na mot­stån­da­re som är slut­kör­da i and­ra halv­lek.

n Mex­i­ko har som nämnts en bräck­lig­het på de­fen­si­va fas­ta, men la­gets akil­les­häl är fram­för allt de­fen­si­va om­ställ­ning­ar. När la­get tap­par boll an­vän­der man of­ta di­rekt åter­er­öv­ring. Kla­rar man att spe­la för­bi den press­sen har man enor­ma ytor att ut­nytt­ja mot en back­lin­je som in­te är helt syn­kad i po­si­tions­spe­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.