DE­FEN­SIV

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

HÖG PRESS

n Mex­i­ko an­vän­der hög press där man kli­ver fram och stö­ter fram­me vid mot­stån­dar­nas straff­om­rå­de. Stra­te­gin är att tvinga fram läng­re bol­lar som gör att man snabbt får till­ba­ka bol­len. Lö­plo­ja­le Ja­vi­er Her­nán­dez är nyc­keln i pres­spe­let.

FAS­TA SI­TU­A­TIO­NER

n Stan­nar ibland med tre spe­la­re högt på de­fen­si­va hör­nor. Det ger la­get om­ställ­nings­möj­lig­he­ter, men det med­för ock­så att man bli (än­nu) mer sår­bart på hör­nor. På grund av bris­tan­de längd i la­get är Mex­i­ko re­dan sva­ga på de­fen­si­va fas­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.