GENERELL SPELIDÉ

OCHOA

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

n Mex­i­ko har all­tid, åt­minsto­ne så länge jag kan min­nas, kän­ne­teck­nats för en tek­nisk fot­boll. Vi var många som char­ma­des av la­gets kva­li­te­ter i VM 2010 då man be­seg­ra­de Frank­ri­ke i grupp­spe­let. Mex­i­ko är verk­li­gen ett spe­lan­de lag med fo­kus på bol­l­in­ne­hav och tå­la­mod i upp­spe­len. Lång­bol­lar ex­i­ste­rar knappt. Kort­pass­nings­spe­let kan bli la­gets svag­het då de spe­lar med hög risk i upp­bygg­nads­spe­let och blir sår­ba­ra vid boll­tapp.

För­bunds­kap­ten Ju­an Car­los Oso­rio for­me­ra­de ett 4–3–3 i Con­fe­de­ra­tions Cup där Gio­vani och Jo­nat­han Dos San­tos har de of­fen­si­va mitt­fälts­rol­ler­na fram­för an­ka­ret Héctor Her­re­ra.

Mex­i­ko har la­bo­re­rat un­der vå­ren, mot Is­land tes­ta­de la­get 5–3–2 och mot Kro­a­ti­en 3–4–3. Åter­står att se vad Oso­rio väl­jer, mitt tips är att han fort­sät­ter med fem­backs­lin­je och 3–4–3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.