NU GÖRS DEN LÄNG­RE.

Fotbolls VM - - Rysslandsguide - När du vill nå li­te läng­re.

40 cm för att va­ra ex­akt. Vår nya tum­stock på 240 cm har na­tur­ligt­vis sam­ma höga kva­li­tet och egen­ska­per som ori­gi­na­let. Hul­ta­fors klas­si­ker från 1883 är tra­di­tio­nellt till­ver­kad av glas­björk, med le­der av svenskt stål och så klart med de ka­rak­tä­ris­tis­ka rö­da än­dar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.