IK FRANKE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Bil­dad: 1943. Nam­net: Kom­mer från Fran­ke­ga­tan där Hå­kan Bro­feldt, en av grun­dar­na, bod­de vid tid­punk­ten för bildan­det. Ord­fö­ran­de: Andre­as Rydh. Trä­na­re: Alex­an­der Ru­bin. Sä­te: Klub­ben har se­dan 1970-ta­let hål­lit till på Rå­by IP i Väs­terås väst­ra de­lar. In­nan dess spe­la­de klub­ben si­na mat­cher på Blås­bopla­ner­na, som lig­ger strax­ax ut­an­för Aros­val­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.