För rik­tigt sto­ra mat­cher

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

På El­gi­gan­ten har vi ett otro­ligt stort sor­ti­ment av TV till rik­tigt lå­ga pri­ser. Om du mot all för­mo­dan hit­tar en till ett bätt­re pris nå­gon an­nan­stans, in­om 30 da­gar så be­ta­lar vi till­ba­ka mel­lan­skill­na­den. Nice!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.