NYC­KEL­SPE­LA­RE

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Guil­ler­mo Ochoa

Mål­vak­ten som till var­dags spe­lar i bel­gis­ka Stan­dard Li­e­ge är ka­pa­bel att gö­ra otro­li­ga rädd­ning­ar – för att i näs­ta stund se mänsk­lig ut. Be­hö­ver vi­sa sig från sin bäs­ta si­da.

Mi­gu­el Layún

Hö­ger­bac­ken kän­ner vi igen från Wat­ford och Pre­mi­er Le­a­gue. Layún är stark i spe­let en mot en och tar sig of­ta till in­läggs­lä­gen.

Ja­vi­er Her­nán­dez

Publikfa­vo­ri­ten, som se­nas­te sä­song­en hu­se­rat i West Ham, har en sans­lös för­må­ga att dy­ka upp på rätt stäl­le i box­en. Har ett tungt an­svar för mål­pro­duk­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.