SVE­RI­GE—SYD­KO­REA, NIZJ­NIJ NOV­GO­ROD

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Fan­zo­nen lig­ger på ett torg up­pe vid sta­dens kreml (borg), och de svens­ka sup­port­rar­na sam­las i när­he­ten, på gå­ga­tan Bol­sja­ja Po­krov­ska­ja. Ga­tan in­ne­hål­ler ett an­tal pu­bar och re­stau­rang­er, och Camp Swe­den re­kom­men­de­rar bland an­nat den tjec­kis­ka pu­ben Druz­h­ko­va Kruz­h­ka och bred­vid den re­stau­rang­en Vi­ta­li­ch. Obs att mat­chen bör­jar ti­digt, 15.00 lo­kal tid. Från tun­nel­ba­nesta­tio­nen Gor­kijs­ka­ja åker man en sta­tion bort, un­der flo­den Vol­ga, till Moskov­ska­ja. Där­i­från blir det sup­por­ter­marsch i cir­ka 25 mi­nu­ter till are­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.