LOKALGUIDEN TIP­SAR!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

JU­LIA SEDOJKINA, SEDOJKINA NIZJ­NIJ NOV­GO­ROD Har Vm-fe­bern nått din stad?

– Vi för­be­re­der oss för fullt för att ta emot al­la ut­länds­ka gäs­ter till vår ny­bygg­da sta­di­on. Det har spe­lats tre test­mat­cher här, där al­la sta­dens in­vå­na­re fick gå och se på fot­boll. Are­nan är väl­digt stor och jag kan med­de­la att man ser bra från al­la plat­ser. VMat­mo­sfä­ren bör­jar kän­nas av nu. Be­skriv Nizj­nij Nov­go­rod med ett par ord?

– Ma­je­stä­tisk. Men än­då lugn, sta­den är mind­re än Moskva och Sankt Pe­ters­burg. Den är väl­digt gam­mal, grun­dad 1221 och över­ras­kar med sin ar­ki­tek­tur. Vad skul­le du tipsa svens­ka fans om att se och gö­ra?

– Väl­digt myc­ket. Den störs­ta se­värd­he­ten är Nizj­nij Nov­go­rods kreml (borg), med en fan­tas­tisk ut­sikt över sta­den och Vm-are­nan. Jag tyc­ker ock­så att de ska be­sö­ka hu­vud­ga­tan

Bol­sja­ja Po­krov­ska­ja och Rozj­dest­venska­ja-ga­tan. De kan ock­så ta lin­ba­nan över flo­den Vol­ga. Nå­gon lo­kal mat som svens­kar­na bör tes­ta?

– På kafé­er och re­stau­rang­er kan de tes­ta oli­ka rys­ka maträt­ter, som borsjtj (röd­bets­sop­pa), klimp, pann­ka­kor och pa­jer. Men den populäraste rys­ka som­mar­rät­ten är okro­sj­ka­sop­pa med kall kvass (svag­dric­ka). Hur myc­ket bör de va­ra be­red­da att be­ta­la för en n öl?

– Allt från en till tio eu­ro, be­ro­en­de på vil­ken öl de vill dric­ka och vil­ket stäl­le de är på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.