till svens­ka fans!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

SVE­RI­GE n 50 000 svens­kar fyll­de Olym­pi­a­sta­di­on i Ber­lin se­nast Sve­ri­ge spe­la­de VM. Ti­o­tu­sen­tals svens­ka sup­port­rar var på plats ock­så i Ki­ev och Pa­ris un­der de se­nas­te Em-tur­ne­ring­ar­na.

Men nå­got lik­nan­de stöd kan Jan­ne An­ders­sons Sve­ri­ge in­te räk­na med i Ryss­land. Långa av­stånd, dy­ra re­sor och ho­tell och få till­gäng­li­ga bil­jet­ter gör att be­tyd­ligt fär­re svens­kar tar sig till den sto­ra gran­nen i öst i som­mar.

– 17 837 bil­jet­ter har sålts to­talt till svens­ka sup­port­rar se­dan för­sälj­ning­en star­ta­de i sep­tem­ber 2017. Det kan för­änd­ras nå­got ef­tersom bil­jet­ter­na fort­sät­ter att säl­jas he­la vägen fram till den 15 ju­li, sä­ger en Fi­fa-ta­les­per­son till Sport­bla­det.

Med den siff­ran är Sve­ri­ge långt ef­ter de sto­ra bil­jett­kö­pan­de na­tio­ner­na, där Ryss­land av na­tur­li­ga or­sa­ker är den störs­ta. Näs­tan hälf­ten av bil­jet­ter­na (797 000 av 1,7 mil­jo­ner) har sålts till rys­sar. Li­te över­ras­kan­de är det sen klar do­mi­nans hos de syd- och nor­da­me­ri­kans­ka län­der­na. USA, som in­te ens är med i VM, har flest bil­jett­kö­pa­re, och följs där­ef­ter av Bra­si­li­en, Colom­bia, Tyskland, Mex­i­ko, Ar­gen­ti­na, Pe­ru och Austra­li­en. Det en­da yt­ter­li­ga­re eu­ro­pe­is­ka land som lyc­kas ta sig in på topp­lis­tan är Eng­land, dit det har sålts näs­tan dub­belt så många bil­jet­ter som till svens­ka sup­port­rar (30 711).

Sve­ri­ges två sista mot­stån­da­re, Tyskland och Mex­i­ko, har runt tre gång­er så många sup­port­rar på plats som de blå­gu­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.