HÅLLKOLLPÅ!

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

FAHAD AL-MUWALLAD

När goal.com ut­såg de 25 bäs­ta ara­bis­ka spe­lar­na ti­di­ga­re i år fick en trio från Sau­di plats på lis­tan. Mål­vak­ten Al-may­ouf lan­da­de på 23:e plats, mitt­fäl­ta­ren Al Abed på 16:e och… trum­vir­vel… yt­tern Al-mullawad på ti­on­de. Al-mullawad har spe­lat för Al-it­ti­had un­der he­la sin kar­riär, sånär som på någ­ra må­na­der un­der vå­ren i år, då han re­pre­sen­te­ra­de Le­van­te. Han gjor­de de­but i sau­dis­ka li­gan som 16-åring, har vun­nit sau­dis­ka cu­pen två gång­er och, om man ska tro in­hems­ka me­di­er, ska en gång ha nob­bat Bar­ce­lo­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.