LATINAMERIK ANSK BOSS

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Det var Bert van Mar­wíjk som led­de lan­det ge­nom Vm-kva­let. Men ba­ra da­gar ef­te­ef­ter den av­gö­ran­de 1–0-se­gern hem­ma mot Ja­pan val­de hol­hol­län­da­ren att hop­pa av sin post. Till­träd­de gjogjor­de Ed­gar­do Bau­za, men ef­ter en­dast fem lands­kamp lands­kam­per fic­kar­gen­ti­na­ren nog och läm­na­de in sin av­skeds an av­skeds­an­sö­kan. Först 28 no­vem­ber för­ra året togs be­slut om vem som blir för­bund för­bunds­kap­ten un­der V m-slut­spe­let i Ryss­land och va­let föll dåd på 49-åri­ge spansk-ar­gen­ti­na­ren Ju­an An­to­ni­o­nio Piz­zi, som vann Co­pa Améri­ca med Chi­le 2016.

Piz­zi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.