FÖR­SVAR

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Såg långt ifrån sten­sä­kert ut ens i kva­let, och med tan­ke på att det nu vän­tar ett tuf­fa­re mot­stånd känns be­ty­get rätt lo­giskt. För­vis­so gans­ka samtrim­mat, men någ­ra av spe­lar­na har pas­se­rat 30-strec­ket med rå­ge och är rim­li­gen in­ne och klam­par på fot­bolls­kar­riä­rens höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.