FAVORITMÄSTERSKAPEN?

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

VM i Syd­af­ri­ka och Bra­si­li­en, hur fräckt var in­te det? Jo, men för mig be­tyd­de de mäs­ter­ska­pen mind­re än de i bör­jan av kar­riä­ren. EM i Eng­land 1996 då jag kom med från och med kvarts­fi­na­ler­na, och VM 1998, då jag var en­sam ex­pert på plats och job­ba­de med fem-sex kom­men­ta­to­rer över he­la Frank­ri­ke. Den star­ten be­ty­der mer för mig än det jag va­rit med om se­na­re. Det var tack va­re Bosse Gent­zel. Han sa ba­ra ”Glenn, du ska gö­ra det här, för du är bra på det”. Jag var tvek­sam i bör­jan, men han fick rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.