SÅSPELAR/OMOLAGET SPE­LAR/

Fotbolls VM - - Rysslandsguide -

Väl­digt svs­vårt att sia om vil­ka spe­la­re Tjertje­sov till slut väl­jer till star­tel­van ef­tersomsom la­ge­la­get in­te har spe­lat någ­ra täv­lingsm­lings­mat­cher på ett tag, men att det kom­kom­mer att bli tre- el­ler fem­ba­backs­lin­je, hur man nu väl­jer att se på det, kan man nog ta för gi­vet.giv En gans­ka kom­pe­tent el­va när det kom­mer till spor­tens ele­men­ta,ment men här finns än­då ett på­tag­ligt­tag­ligt pro­blem:p det finns ing­en spets i nå­gon av lag­de­lar­na. Ing­en för­svars­chef värd nam­net,namn ing­en dy­na­mo på mitt­fäl­tet och ing­en syl­vass av­slu­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.