Guld­byte åter­fun­net ef­ter Ut­by­rå­net

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Po­li­sen hit­ta­de he­la, el­ler de­lar av by­tet, ef­ter rå­net i Ut­by i för­ra vec­kan. Gul­det som upp­skat­tas till runt 10 ki­lo hit­ta­des slängt i ter­räng­en i när­he­ten av köp­centrat Al­lum i Par­til­le.

Man­nen som rå­na­des ha­de va­rit på Kvi­bergs mark­nad för att kö­pa el­ler säl­ja gul­det när han rå­na­des i sin bil i när­he­ten av sin bo­stad i Ut­by. I tu­mul­tet som upp­stod ska man­nen ha skju­tits i be­net och en av de två rånar­bi­lar­na kroc­ka­des. Gär­nings­män­nen som var ikläd­da vi­ta skydds­o­ve­ral­ler tving­a­de till sig en an­nan bil som ock­så den hit­ta­des vid Al­lum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.