Jonas Rans­gård (M)

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER - Ålder:

46 år. Fa­milj: Hu­strun Mar­ga­re­ta och sö­ner­na Si­mon, 13 år och Samu­el 10 år. Bor: Askim. Po­li­tisk mot­stån­da­re att ta med till öde ö: En öde ö hin­ner jag nog in­te va­ra på – be­hö­ver va­ra i val­rö­rel­sen och by­ta bort det röd­grö­na po­li­tis­ka sty­ret... Tyc­ker an­nars de fles­ta röd­grö­na mot­stån­dar­na är so­ci­alt trev­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.