Spår­re­pa­ra­tion i Kor­te­da­la till ju­li

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ett spår­vagns­ar­be­te vid All­hel­gona­kyr­kans håll­plats i Kor­te­da­la kom­mer att på­går mel­lan den 20 april och 10 ju­li. Det är spå­ren som ska re­pa­re­ras för att mins­ka ljud­ni­vån från lin­jer­na 6, 7 och 11 som tra­fi­ke­rar sträc­kan.

Ar­be­tet kom­mer att ut­fö­ras nat­te­tid mel­lan 22-05 och på­ver­kas där­för in­te tid­ta­bel­ler­na. Där­e­mot flag­gar Tra­fik­kon­to­ret för att re­pa­ra­tio­ner­na kan med­fö­ra visst bul­ler när fo­gar­na ska sli­pas.

FOGAR SKA SLI­PAS. Spår­ar­be­te kan or­sa­ka natt­bul­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.