Go­dis­bu­tik i Kor­te­da­la rå­nad av maske­rad man

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

Tis­dag 17 april Kloc­kan 21.33

Rån väp­nat. En en­sam maske­rad man har kom­mit in i go­dis­bu­tik vid Östra Midvintersgatan i Kor­te­da­la. Han har ho­tat med ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål och till­gri­pet peng­ar ur kas­san. Den maske­ra­de man­nen för­svin­ner se­dan, tro­li­gen till fots. Hän­del­sen in­träf­far ca 20 mi­nu­ter fö­re det att po­li­sen får kän­ne­dom. Ing­et va­pen av­los­sats, ing­en per­son är fy­siskt ska­dad.

Mån­dag 16 april Kloc­kan 16.54

Rån. Po­lis till Krutvägen i Kvi­berg där en en­sam per­son bli­vit rå­nad av 4-5 per­so­ner på sin mo­bil­te­le­fon. An­mä­la­ren blev sla­gen ett fler­tal gång­er och se­dan fälld till mar­ken. Rå­nar­na spring­er se­dan från plat­sen då fle­ra vitt­nen har sett vad som hänt och kom­mer fram och skräm­mer iväg dem. Rå­nar­na spring­er se­dan i rikt­ning mot Kor­te­da­la. Rå­nar­na be­skrivs att va­ra i 15 års­ål­dern.

Sön­dag 15 april Kloc­kan 10.57

Ratt­fyl­le­ri. En po­lis­pa­trull stop­par en per­son­bil på Bergsjödalen för kon­troll. Fö­ra­ren är en man i 25-års­ål­dern och tas med för prov­tag­ning. En an­mä­lan om miss­tänkt dro­gratt­fyl­le­ri skrivs.

Sön­dag 15 april Kloc­kan 03.01

Bil­brand. Rädd­nings­tjänst släc­ker bran­den på bildäc­ket på Saffransgatan i Gårdsten och det vi­sar sig att det är två bi­lar som brun­nit. En patrull till plat­sen för att do­ku­men­te­ra ska­dor­na samt skri­va en an­mä­lan, ing­en gri­pen.

Lör­dag 14 april Kloc­kan 03.02

Bil­brand. Rädd­nings­tjänst samt po­lis till Astronomgatan där en bil skall brin­na. Bran­den släcks och patrul­len skri­ver en an­mä­lan om ska­de­gö­rel­se ge­nom brand.

Tors­dag 12 april Kloc­kan 16.29

Tra­fi­ko­lyc­ka, per­son­ska­da. I Ramnebacken har en MC kört av vägen. Rädd­nings­tjänst, am­bu­lans samt po­lis till plat­sen, oklart ska­de­lä­ge. Fö­ra­ren up­pe och tal­bar men kla­gar över smär­tor i nac­ke samt rygg. Han får åka med am­bu­lan­sen till Östra Sjuk­hu­set för kon­troll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.