An­ni­ka Strandhäll

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORG -

Född: 30 april 1975.

Grund­sko­la: Berg­sjö­sko­lan.

Läs­te psy­ko­lo­gi och so­ci­o­lo­gi på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet.

Par­ti­till­hö­rig­het: So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

Upp­drag: So­ci­al­mi­nis­ter

Har en bak­grund in­om den fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­nen Vi­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.