MATHIAS GUNNARSSON, KONSUMENTRÅDGIVARE

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! -

Här sva­rar Mathias på frå­gor om al­la ty­per av kon­su­menträtts­li­ga pro­blem som ni kan tän­kas ha. Det kan hand­la om tjäns­ter el­ler va­ror, re­sor, abon­ne­mang, di­stans­av­tal och myc­ket mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.