Gång­vä­gar i Berg­sjön döp­ta

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Ska du träf­fa nå­gon, men vet in­te vad vägen he­ter? Nu har Gö­te­borgs stad döpt fle­ra ti­di­ga­re namn­lö­sa små­vä­gar i Berg­sjön. Nam­nen är som he­la om­rå­det in­spi­re­ra­de av rym­den. To­talt hand­lar det om föl­jan­de åt­ta vägar i om­rå­det:

Ko­met­strå­ket, mel­lan Berg­sjö­vä­gen och Ania­ra­ga­tan. Uni­ver­sums­bac­ken, mel­lan At­mo­sfärs­ga­tan och Rymd­tor­get (längs Uni­ver­sums­ga­tan). Rymd­bac­ken mel­lan Rymd­tor­get och Stjärn­bilds­ga­tan. Si­ri­us­bac­ken mel­lan Si­ri­us­ga­tan och San­deklevs­sko­lan. San­deklevs­bac­ken mel­lan San­deklevs­hal­len och Stjärn­bilds­ga­tan. San­deklevs­vä­gen, väg vid San­deklevs­hal­len och San­deklevs­sko­lan. Tel­lus­bac­ken, ny gång- och cy­kel­väg som ska an­läg­gas. Stjärn­bilds­bac­ken mel­lan Stjärn­bilds­ga­tan och Kva­drant­ga­tan.

DOP. Fle­ra små­vä­gar i Berg­sjön får namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.