3

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

MAJ be­sö­ker för­fat­ta­ren Ce­ci­lia Gyl­len­ham­mar Kor­te­da­la bib­li­o­tek. Hon har bland an­nat skri­vit Spric­kan i Kri­stal­len och Säng­kam­mar­tju­ven och kom­mer pra­ta om kvinn­ligt för­fat­tar­skap i kom­bi­na­tion med be­kän­nel­se­lit­te­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.