Här är ett ur­val av de in­skriv­na över­lå­tel­ser­na i Fas­tig­hets­pris­re­gist­ret som skett i Gö­te­borg un­der den se­nas­te ti­den.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - DINA GRANNAR -

April­ga­tan 8C

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kor­te­da­la 107:34 Da­tum: 2018-04-05 Pris: 2285000 kr Tax­vär­de: 1058000 kr (2015) K/T köp: 2.16 För­vär­va­re: Va­he­di För­vär­va­re: Ja­va­he­ri Över­lå­ta­re: Björk­berg

Åbran­ten 9

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hjäll­bo 136:3 Da­tum: 2018-04-04 Pris: 3100000 kr Tax­vär­de: 1686000 kr (2015) K/T köp: 1.84 För­vär­va­re: Ka­rim För­vär­va­re: Ka­rim Över­lå­ta­re: Eriks­son

Mor­gong­a­tan 32

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Kor­te­da­la 132:4 Da­tum: 2018-03-10 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1279000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: He­de­berg Över­lå­ta­re: He­de­berg

Gräsås­vä­gen 18

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Ste­na­red 1:42 Da­tum: 2018-03-28 Pris: 3800000 kr Tax­vär­de: 1404000 kr (2015) K/T köp: 2.71 För­vär­va­re: Ivars­son För­vär­va­re: Ivars­son Över­lå­ta­re: Sjö­berg Över­lå­ta­re: Sjö­berg

Ram­ne­bac­ken 67

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Gårdsten 41:8 Da­tum: 2018-04-03 Pris: 3400000 kr Tax­vär­de: 1462000 kr (2015) K/T köp: 2.33 För­vär­va­re: Pir­mos För­vär­va­re: Ab­dul­rah­man You­nes Över­lå­ta­re: Jo­hans­son Över­lå­ta­re: Hoff­mann

Vat­ten­torns­ga­tan 34

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Hjäll­bo 170:54 Da­tum: 2018-04-03 Pris: 2000000 kr Tax­vär­de: 1028000 kr (2015) K/T köp: 1.95 För­vär­va­re: Ab­dul­ha­meed Över­lå­ta­re: Re­zaii Över­lå­ta­re: Re­zaii

Sto­ra Björn 69

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Gå­va Fas­tig­het: Berg­sjön 28:15 Da­tum: 2018-04-09 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1146000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Lind­berg Över­lå­ta­re: Lind­berg

Såg­stäl­la­re­ga­tan 3

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Sä­ve­näs 129:2 Da­tum: 2018-04-04 Pris: 6700000 kr Tax­vär­de: 3150000 kr (2015) K/T köp: 2.13 För­vär­va­re: Bör­din För­vär­va­re: Bör­din Över­lå­ta­re: Eriks­son Över­lå­ta­re: Eriks­son

Rib­bings­ga­tan 6

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kåll­torp 20:10 Da­tum: 2018-03-29 Pris: 10200000 kr Tax­vär­de: 4015000 kr (2015) K/T köp: 2.54 För­vär­va­re: Gué­rault Över­lå­ta­re: Skån­berg Över­lå­ta­re: Skån­berg

Präst­gårds­ga­tan 90

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Lun­den 70:43 Da­tum: 2018-02-05 Pris: 9400000 kr Tax­vär­de: 5464000 kr (2015) K/T köp: 1.72 För­vär­va­re: Frej För­vär­va­re: Frej Över­lå­ta­re: Borg­ström

Ja­ko­bi­ga­tan 4

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bö 14:4 Da­tum: 2018-04-05 Pris: 7750000 kr Tax­vär­de: 3624000 kr (2015) K/T köp: 2.14 För­vär­va­re: The­lén Över­lå­ta­re: Jo­sefs­son Över­lå­ta­re: Nidén

Gö­ke­vä­gen 18

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Bac­ka 90:2 Da­tum: 2018-03-05 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2462000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Len­nerås Över­lå­ta­re: Len­nerås Över­lå­ta­re: Lind

Tors­lan­da Häs­te­viks Väg 17C

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Häs­te­vik 2:538 Da­tum: 2018-01-02 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 3145000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Sjö­berg Över­lå­ta­re: Sjö­berg

En­skif­tes­ga­tan 15

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Kyrk­byn 115:4 Da­tum: 2017-11-20 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1962000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Jo­hans­son Över­lå­ta­re: Jo­hans­son

Tölt­vä­gen 17

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kär­ra 16:57 Da­tum: 2018-02-01 Pris: 5500000 kr Tax­vär­de: 2610000 kr (2015) K/T köp: 2.11 För­vär­va­re: Si­pos För­vär­va­re: Lind Över­lå­ta­re: Ju­ri­an­der Över­lå­ta­re: Ju­ri­an­der

Ny­koms­vä­gen 10

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Kåls­e­red 1:46 Da­tum: 2018-02-04 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2324000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Ek­stedt Över­lå­ta­re: Ek­stedt Över­lå­ta­re: Ek­stedt

Lå­ke­bergs­ga­tan 172

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bur 130:18 Da­tum: 2018-03-15 Pris: 5100000 kr Tax­vär­de: 2539000 kr (2015) K/T köp: 2.01 För­vär­va­re: Jo­hans­son För­vär­va­re: Eklann Över­lå­ta­re: Finn­din Över­lå­ta­re: Lin­dau

Nors­ka Ga­tan 17

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Bräc­ke 37:28 Da­tum: 2018-02-21 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1628000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Lan­der­vik Över­lå­ta­re: Lan­der­vik Över­lå­ta­re: Lan­der­vik

Lon­dong­a­tan 61

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Bräc­ke 25:3 Da­tum: 2018-02-21 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 1523000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Lan­der­vik Över­lå­ta­re: Lan­der­vik Över­lå­ta­re: Lan­der­vik

Po­et­ga­tan 105

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 37:27 Da­tum: 2018-03-15 Pris: 3850000 kr Tax­vär­de: 1579000 kr (2015) K/T köp: 2.44 För­vär­va­re: Grev­sten För­vär­va­re: Grev­sten Över­lå­ta­re: Eng­dahl Över­lå­ta­re: Eng­dahl

Sehlsted­ts­ga­tan 4

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Kvil­le­bäc­ken 28:7 Da­tum: 2018-03-19 Pris: 5340000 kr Tax­vär­de: 2068000 kr (2015) K/T köp: 2.58 För­vär­va­re: Jo­hans­son För­vär­va­re: Bring Över­lå­ta­re: Car­lén Över­lå­ta­re: Hayd

Dy­ka­rens Ga­ta 12

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Gå­va Fas­tig­het: Kyrk­byn 44:11 Da­tum: 2018-03-21 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2203000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Olaus­son Över­lå­ta­re: Hög­feldt

Lil­la Björ­landa­vä­gen 13

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Tu­ve 102:25 Da­tum: 2018-03-20 Pris: 5010000 kr Tax­vär­de: 2442000 kr (2015) K/T köp: 2.05 För­vär­va­re: Jack För­vär­va­re: Cou­tin­ho Över­lå­ta­re: Drenth

Kärr­dals­vä­gen 30

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Tu­ve 15:84 Da­tum: 2018-03-14 Pris: 4920000 kr Tax­vär­de: 2470000 kr (2015) K/T köp: 1.99 För­vär­va­re: Fax­ér För­vär­va­re: Fax­ér Över­lå­ta­re: Ols­son

He­da­torps­ga­tan 4

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Arv,bpt,bod Fas­tig­het: Bac­ka 160:10 Da­tum: 2017-10-04 Pris: 0 kr Tax­vär­de: 2237000 kr (2015) K/T köp: Re­do­vi­sas ej För­vär­va­re: Pers­son Över­lå­ta­re: Pers­son

He­da­torps­ga­tan 4

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Bac­ka 160:10 Da­tum: 2018-03-19 Pris: 4670000 kr Tax­vär­de: 2237000 kr (2015) K/T köp: 2.09 För­vär­va­re: Vangou­ver För­vär­va­re: Vangou­ver Över­lå­ta­re: Pers­son

Blå­ving­e­vä­gen 13

Typ: Små­hu­sen­het, be­byggd Fång: Van­ligt köp Fas­tig­het: Lil­le­by 2:37 Da­tum: 2018-03-09 Pris: 5200000 kr Tax­vär­de: 2779000 kr (2015) K/T köp: 1.87 För­vär­va­re: Ti­lan­der För­vär­va­re: Ti­lan­der Över­lå­ta­re: Dahllöf Över­lå­ta­re: Dahllöf

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.