Kvin­no­hu­set be­hö­ver min­nes­mär­ke

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Arv­ta­ga­re till Fo­gel­stad­kvin­nor­na

För ett par år se­dan gjor­de jag och en kvin­no­skrivar­kurs en ut­flykt till Sve­ri­ges förs­ta kvin­no­hus. Det är ett vitt, vac­kert hus i gö­te­borgsk stil in­till spår­vagns­håll­plats Gam­lestads­tor­get (lin­je 11).

Vi fick en fin be­rät­tel­se om hur kvin­no­jou­rers verk­sam­het sat­te fart i vårt Gö­te­borg och spred sig så små­ning­om över lan­det och Kvin­no­folk­hög­sko­lan star­ta­de.

Ett så vik­tigt hus för Gö­te­borg och Sve­ri­ge bor­de ha åt­minsto­ne en pla­kett el­ler skylt som vi­sar för­bi­pas­se­ran­de att det­ta är en bygg­nad värd att min­nas och kul­tur­skyd­das! Kom­mu­nen bor­de ock­så pas­sa på att byg­ga en li­ten park i Gamlestaden och dö­pa den till ”Kvin­no­huspar­ken” för att in­bju­da till kvin­nomö­ten.

Sär­skilt pas­sar det bra just nu när det sker så myc­ket an­nan ny­bygg­na­tion i stads­de­len.

FO­TO: PRIVAT

MINNESVÄRD BYGG­NAD. Sve­ri­ges förs­ta kvin­no­hus bor­de ha ett min­nes­mär­ke, me­nar skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.