Det är kus­ligt när höga po­li­ti­ker i en stor­stad skry­ter med att de väg­rar tän­ka. Ibland slår det mej hur otro­ligt det är att sta­den fun­ge­rar trots al­la fel­be­slut och myg­le­ri­er.

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! -

Eva, med an­led­ning av ar­ti­keln: Nye tra­fik­bos­sen om Väst­län­ken: ”Ett gam­malt be­slut”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.