Lin­ba­nan ska va­ra för al­la

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - TYCK OM! - Eva Eriks­son,kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig Gö­te­borgs stads­lin­ba­na

Den nya älvbron att ge sta­den en ny vac­ker si­lu­ett. Stads­lin­ba­nan kom­mer, om den be­slu­tas av full­mäk­ti­ge i Gö­te­borg, att bli en an­nan.

Gö­te­borg stad pla­ne­rar all­tid för cy­klis­ter, att cyk­la är en del av ett ökat håll­bart re­san­de och stäm­mer väl med den tra­fik­stra­te­gi som sta­den har.

Även Stads­lin­ba­nan pla­ne­rar för cy­klis­ter. Man ska kun­na ta med så­väl cyklar, rull­sto­lar som barn­vag­nar i gon­do­ler­na. Det ska va­ra god till­gäng­lig­het för al­la. Ibland kanske det in­te finns plats, men då är det ba­ra 45 se­kun­der till näs­ta gon­dol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.