EM­MYLY BÖN­FORS LÅTLISTA

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

I was he­re – Beyon­cé 17 år – Ve­ro­ni­ca Mag­gio Ge­nom eld – Os­kar Linn­ros The Best – Ti­na Tur­ner Låt hjär­tat va’ me’ – So­nya He­den­bratt

Det lyss­nar po­li­ti­ker­na på – Gö­te­borg Di­rekts ana­lys

Kai Mar­tin, nö­jes­re­por­ter: En lis­ta som om­fam­nar myc­ket, men som in­te hel­ler sät­ter de­fi­ni­tiv fo­kus. Öp­pen­hjär­tigt, allt­så, från mu­sik med star­ka kvin­nor och en gö­te­borgsk allsångs­klas­si­ker till Os­kar Linn­ros publikfa­vo­rit.

Lyss­na på Em­myly Bön­fors fa­vo­rit­lå­tar! Kol­la in ”Par­ti­top­pen Gö­te­borg” på Spo­ti­fy – lis­tan som väx­er vec­ka för vec­ka när var­je top­po­li­ti­ker har in­ter­vju­ats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.