Barn kla­ra­de sig vid lä­gen­hets­brand

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

En lä­gen­het på Sal­vi­a­ga­tan i Gårdsten eld­här­ja­des i ons­dags mor­se. Rädd­nings­tjäns­ten fick vid 10-ti­den in larm från en gran­ne som känt röklukt. På plats kun­de man kon­sta­te­ra att det rör­de sig om en fullt ut­veck­lad brand och i lä­gen­he­ten fanns två barn för­ra -07 re­spek­ti­ve -04.

– Bran­den ska ha star­tat i kö­ket, men den kun­de släc­kas. bar­nen be­höv­de in­te åka till sjuk­hus ut­an plåstra­des om av sjuk­vårds­per­so­na­len, sä­ger po­li­sens pressta­les­man Tho­mas Fux­borg.

Rädd­nings­tjäns­ten fick även väd­ra ut trapp­hu­set som rök­fyllts. Po­li­sen har nu skri­vit en an­mä­lan om all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.