Dags paxa lya i Kor­te­da­las högs­ta hus

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Su­gen på hem med vy? Nu star­tar Bo­stads­bo­la­get sin ut­hyr­ning av lä­gen­he­ter­na i sitt 16-vå­nings­hus vid Kor­te­da­la torg.

To­talt finns 75 lä­gen­he­ter för­de­la­de på ett, två och tre rum och kök. Samt­li­ga lä­gen­he­ter, för­u­tom en bo­stad i mark­plan, har bal­kong. För den som in­te skyr höj­der finns även en ge­men­sam ter­rass på ta­ket. Lä­gen­he­ter­na är ock­så till­gäng­lig­hets­an­pas­sa­de.

– Det kom­mer att bli rik­tigt häf­tigt och ut­sik­ten blir mag­ni­fik, sä­ger Jo­a­kim Sta­ge­myr ny­pro­duk­tions­an­sva­rig på Bo­stads­bo­la­get.

Byg­get som lig­ger på Tu­sen­års­ga­tan 1 star­ta­de i sep­tem­ber och i maj 2019 är det in­flytt­nings­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.