Årets mot­ta­ga­re 2018

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - GÖTEBORGSHELG MED KAI MARTIN -

Är: Ma­ri­an­ne Bern­hard­tz, so­ci­o­nom, Ron­ny Hall­gren, te­a­ter­chef/vd och re­gis­sör, Ro­ger Holt­back, di­rek­tör, Anneli Hult­hén, lands­höv­ding, Jo­han ”Red Top” Lars­son, ar­ran­gör och pro­jekt­le­da­re, Jan Lind­he, pro­fes­sor eme­ri­tus i odon­to­lo­gi, Pau­la af Malm­borg Ward, ton­sät­ta­re, Per-Olof NIls­son, pro­fes­sor i fy­sik, Pelle Pet­ter­son, in­du­stri­de­sig­ner, Bir­git­ta Roos, tf för­valt­nings­di­rek­tör, Ann-So­fie Sand­berg, pro­fes­sor i livs­me­dels­ve­ten­skap, och He­li Va­sa­ra, bib­li­o­te­ka­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.