Det lyss­nar po­li­ti­ker­na på – Gö­te­bor­gDi­rekts ana­lys

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

Kai Mar­tin, nö­jes­re­por­ter: Här kör vi bre­da vägen fram i hög fart ut­an av­farts­vä­gar el­ler ut­flyk­ter. Det hand­lar om män, det hand­lar om någ­ra av roc­kens störs­ta namn och det hand­lar om 60- och 70-tal. Mu­sik som kan gå i arm­krok och sjunga allsång med de fles­ta.

Lyss­na på Claes West­bergs fa­vo­rit­lå­tar! Kol­la in ”Par­ti­top­pen Gö­te­borg” på Spo­ti­fy – lis­tan som väx­er vec­ka för vec­ka när var­je top­po­li­ti­ker har in­ter­vju­ats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.