Nöjd – men liv­rädd på min el­cy­kel i stan

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - HEJ GÖ­TE­BORG -

Så nöjd med min el­cy­kel! Lä­sar­kom­men­ta­ren stic­ker ut bland and­ra, mer kri­tis­ka, rös­ter om det för­mo­da­de tra­fik­ka­os som vän­tar sta­den de kom­man­de åren. När gräv­ma­ski­ner och lyft­kra­nar fix­ar Väst­län­ken, Hi­sings­bron och Ma­ri­e­holms­tun­neln tar sig cy­klis­ter­na, till skill­nad från bi­lis­ter­na, lätt för­bi de fles­ta hin­der som upp­kom­mer.

Jag har en el­cy­kel, ut­lå­nad av Göteborgs stad i ett pro­jekt som ska få fler gö­te­bor­ga­re att väl­ja fos­sil­fria fort­skaff­nings­me­del. Men hit­tills är jag splitt­rad.

Med el­cy­keln gli­der jag för­bi bil­kö­er i rus­nings­tra­fi­ken. Jag cyklar med lätt­het för­bi de hur­ti­gas­te av hur­ti­ga på Gö­ta Älv­bron. Jag blir in­te and­fådd. In­te svet­tig. Jag är ”så nöjd med min el­cy­kel”. Men jag är liv­rädd. Cy­kel­ba­nor­nas kur­vor är för snä­va, väg­skyl­tar­na är otyd­li­ga och vis­sa cy­kel­vä­gar upp­hör plöts­ligt ut­an vidare hän­vis­ning. Mo­bilupp­slu­ka­de in­vå­na­re kor­sar cy­kel­ba­nan ut­an att tit­ta upp, med­cy­klis­ter gi­rar ut­an för­var­ning och ska­te­boar­då­ka­re an­vän­der cy­kel­ba­nan till att öva in trick. Men om jag över­le­ver fast­nar jag i al­la fall in­te i tra­fi­ken när stan byggs om.

Pra­ta med mig! lina.pers­son @go­te­borg­di­rekt.se LINA PERS­SON Re­por­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.