Man miss­hand­la­de sin hund

GöteborgDirekt – Angered - östra Göteborg - - NYHETER -

En man i Berg­sjön slog sin hund med knu­ten nä­ve. Nu för­bjuds han ha hand om djur.

Man­nen, som är i 50-års­ål­dern, kas­ta­de sin hund i mar­ken, slog den tre gång­er med knu­ten nä­ve och kas­ta­de en tung ryggsäck mot den. I maj i år döm­des han för djur­plå­ge­ri i Gö­te­borgs tings­rätt.

Nu har läns­sty­rel­sen be­slu­tat att mi­ni­me­ra ris­ken att man­nen plå­gar djur igen.

Myn­dig­he­ten me­nar att det in­te finns nå­got som vi­sar att man­nen in­te kom­mer att miss­hand­la djur igen och med stöd i djur­skydds­la­gen för­bju­der där­för läns­sty­rel­sen i Väst­ra Gö­ta­lands län man­nen att ha hand om djur. Djur­för­bu­det gäl­ler tills­vi­da­re.

FO­TO: GÖ­TE­BORGS STAD

STÄNGER. Träff­punk­ten stänger ner suc­ces­sivt un­der hös­ten och i ja­nu­a­ri 2019 är den helt stängd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.