Kniv­rå­na­des i Askim – man döms

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

I ok­to­ber för­ra året blev en per­son i Askim rå­nad på sin kloc­ka då en okänd man ho­tat ho­nom med kniv. Nu döms man­nen av Gö­te­borgs tings­rätt för en rad oli­ka brott.

Man­nen döms för rån, nar­ko­ti­kabrott, ringa nar­ko­ti­kabrott, ratt­fyl­le­ri, olov­lig kör­ning, ska­de­gö­rel­se, snat­te­ri och brott mot la­gen om för­bud be­träf­fan­de kni­var och and­ra far­li­ga fö­re­mål.

Tings­rät­ten straf­far ho­nom med två må­na­ders fäng­el­se samt skydds­till­syn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.