Död man hit­tad i skogs­om­rå­de i Högs­bo

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Nyheter -

I tis­dags ef­ter­mid­dag hit­ta­des en död man i ett skogs­om­rå­de i när­he­ten av Gruv­ga­tan i Högs­bo in­du­stri­om­rå­de. Po­li­sen har be­kräf­tat att man­nen ha­de skott­ska­dor och att de miss­tän­ker att det rör sig om mord. En stor sökin­sats på­bör­ja­des med dörr­knack­ning och hundsök i om­rå­det. Ut­red­ning hand­läggs av sek­tio­nen för grova brott.

Har mor­det nå­gon kopp­ling till ti­di­ga­re skjut­ning­ar? – Det är för­ti­digt att sä­ga än. Men po­li­sen ar­be­tar med hög in­ten­si­tet med det här, sä­ger Pe­ter Ad­lers­son, po­li­sens pressta­les­man.

FO­TO: PRIVAT

PO­LI­TIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.