Fa­bi­an Bom – Jo­j­je Jöns­sons nya suc­céroll

GöteborgDirekt – Askim – norra Halland - - Göteborgshelg Med Kai Martin -

Jo­j­je Jöns­son har bli­vit ett med Da­got­to. Men nu är ka­rak­tä­ren un­danstop­pad. Ny suc­cé istäl­let med sol­dat Fa­bi­an Bom.

Den fum­li­ge och god­hjär­ta­de brev­bä­ra­ren Dag-ot­to blev ett med Jo­j­je Jöns­son. Men ef­ter ”Jä­kel­skap i ki­kar’n” 2016 fick det räc­ka.

– Många tror att jag all­tid har gjort ho­nom i al­la upp­sätt­ning­ar. Men det är ba­ra nio av 21 som han har va­rit med, sä­ger Jo­j­je Jöns­son, som i och för sig tyc­ker om sin ska­pa­de ka­rak­tär, men nu är glad för att slip­pa ho­nom. Han går om­kring och lal­lar på lands­byg­den som han all­tid gjort.

I stäl­let är det som sol­dat i uni­form, som bli­vit Jo­j­je Jöns­sons nya glans­roll. Det hand­lar om Fa­bi­an Bom, Nils Pop­pes film­fi­gur, som bli­vit en scen­suc­cé som nu an­gör Li­se­bergs­te­a­terns scen.

– Vi har va­rit runt från Lund till Lu­leå och al­la stä­der där­e­mel­lan, sä­ger han.

Det in­ne­bär en allt mer tajt en­semb­le. Men ock­så nya sce­ner, säl­lan så ge­ne­rö­sa i längd och djup som fri­lufts­te­a­tern Val­lar­na i Fal­ken­berg där ”Sol­dat Fa­bi­an Bom” ha­de pre­miär i som­ras.

– Det har hänt att vi bli­vit över­ras­ka­de på scen över att nå­gon kom­mit in väl plöts­ligt. Men nu tror jag vi kla­rar vil­ka sce­ner som helst. Kai Mar­tin

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.